RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) podajemy poniżej ważne informacje na temat twoich danych osobowych zbieranych przez Copernicus Corporation Andrzej Karlicki w celu wysyłki newslettera, prowadzenia korespondencji e-mail i sklepu internetowego www.copcorp.pl

 1. Kto jest administratorem twoich danych osobowych?
  Administratorem twoich danych osobowych jest Copernicus Corporation Andrzej Karlicki, z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Długosza 2/16. Nasze dane rejestrowe znajdziesz tutaj.
  W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować:
  – pod numerem telefonu 600 989 075;
  – pod adresem e-mail na adres: a.karlicki@copcorp.pl
  – pisząc na adres: Copernicus Corporation Andrzej Karlicki, ul. Długosza 2/16, 01-174 Warszawa.
 2. W jakim celu i na jakiej podstawie twoje dane są przetwarzane?
  Twoje dane w postaci adresu e-mail i danych adresowych przetwarzamy w celu wysyłki newslettera (tj. informacji handlowych o nowościach wydawniczych, zapowiedziach, rabatach, ofertach specjalnych itp.) oraz prowadzenia korespondencji e-mail i sklepu internetowego www.copcorp.pl. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, uprawniający nas do przetwarzania danych na podstawie twojej zgody.
 3. Kto może być odbiorcą twoich danych osobowych?
  W ramach naszej struktury organizacyjnej jako administratora dostęp do twoich danych osobowych mają jedynie nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy.
  Odbiorcami twoich danych mogą natomiast być:
  – działające na naszą rzecz firmy informatyczne.
  – firmy kurierskie dostarczające zakupione w sklepie internetowym www.copcorp.pl książki.
 4. Czy twoje dane będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?
  Nie, nie zamierzamy przekazywać twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Przez jaki okres twoje dane będą przechowywane?
  Twoje dane będą przetwarzane do czasu ich usunięcia lub wycofania przez ciebie zgody z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.
 6. Jakie prawa przysługują ci w związku z przetwarzaniem przez nas danych?
  W związku z przetwarzaniem przez nas twoich danych osobowych, przysługuje ci prawo do:
  1)    Dostępu do twoich danych (informacji o przetwarzanych danych oraz uzyskania kopii tych danych);
  2)    Sprostowania (poprawienia) danych;
  3)    Usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie;
  4)    Ograniczenia przetwarzania danych (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych);
  5)    Przeniesienia danych do innego administratora.
 7. Czy przysługuje ci prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie przez nas danych?
  Tak, w każdej chwili możesz zgłosić skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas twoich danych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa. Więcej informacji na ten temat możesz znaleźć tutaj.
 8. Czy masz obowiązek udostępnienia nam swoich danych osobowych i jakie są konsekwencje niepodania danych?
  Dane osobowe przekazujesz nam w sposób dobrowolny. Niepodanie wymaganych przez nas danych sprawi jednak, że nie będziesz mógł otrzymywać od nas newsletteraprowadzić korespondencji e-mail i korzystać ze sklepu internetowego www.copcorp.pl.
 9. Czy twoje dane osobowe będą wykorzystywane w celu ich profilowania lub innego zautomatyzowanego podejmowania decyzji?
  Nie, nie zamierzamy profilować twoich danych osobowych ani w inny sposób podejmować decyzji związanych z twoją osobą na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych.